Small Loan

Small Loan

Small Loan (အသေးစားချေးငွေ)
  • ၀န်ထမ်းများ၏ လူမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့ရတက်သော ယာယီငွေကြး အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး တို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်။

  • လက်ရှိတွင် GIF ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၊ ညီနောင်ကုမ္ပဏီများရှိ ဝန်ထမ်းများရှိ ဝန်ထမ်းများအပြင် GIF နှင့်ချိတ်ဆက် ထားသော ကုမ္ပဏီများရှိ ဝန်ထမ်းများအားလစဉ်ပုံမှန် ဝင်ငွေ၏ တစ်ဆခွဲအားချေးယူရရှိရန်။

  • သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ HR ဌာန၏အရာရှိထောက်ခံစာနှင့် အာမခံနှစ်ဦး၏ လက်မှတ်များအပြည့်အစုံပါရှိရမည်ဖြစ်သည်။

  • အနည်ဆုံး ကျပ် (၁) သိန်းမှ ကျပ် (၁၀) သိန်းထိသတ်မှတ်ထားပါသည်။

  • မိမိ၏ချေးငွေပြန်ဆပ်နိုင့်မည့်အချိန်ပေါ်မူတည်၍ ချေးငွေကာလအား (၆)လ၊(၉)လ၊(၁၂)လ သတ်မှတ်ထားပါသည်။

  • ငွေကျပ် (၁၀၀၀) ဝန်ဆောင်ခအဖြစ်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

  • လစဉ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကျသင့်အရစ်ကျသွင်းငွေအား ပေးသွင်းရန်ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်တရက်ကျန်ငွေ၏ ဝ.၀၅% ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရပါမည်။

Small Loan
  • Our Small loan program is ready to offer and help the employees who need the financial support for urgent purchase or other emergency needs with flexible low interest rate.
  • We provide the small service to company staff work for our partner companies.
  • Recommendation of respective HR department, Household list copy, NRC copy, recommendation of ward or village administrative office and two grantor are needed.