Commercial Loan

Commercial Loan

Commercial Loan (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းချေးငွေ)
  • Start-up Entrepreneur များအတွက် ငွေကြေးအရင်းအနှီးများရယူပြီး လုပ်ငန်းသစ်များ စတင်ထူ ထောင်နိုင်ရေးအပြင်၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ငွေကြေးဖြည့်တင်းမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစားနှင်အလတ်စား စီးပွားရေးကဏ္ဍတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန်အာမခံပစ္စည်းအဖြစ် အိမ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားများ တင်ပြနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိလုပ်ငန်း၏ မိမိလုပ်ငန်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားများ၊လုပ်ငန်းလည်ပါတ်မှုအခြေအနေ၊ဘဏ္ဍာရေး အချက်အလတ် များ ၊ ရှင်းတမ်းများတင်ပြနိူင်ရမည်ဖြစ်သည်။
  • ချေးငွေခွင့်ပြုကာလမှာ (၁၂) လအထိသတ်မှတ်ထားပါသည်။
  • ဝန်ဆောင်ခအဖြစ် ကျပ် (၁၀၀၀၀) ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Commercial Loan
  • One of our aims is develop SME sector of our country by supporting and empowering for entrepreneur who want to set up new business or SME and extend their existing businesses.
  • The applicants make sure the Named-Granted of its own house, apartment or land and also financial statements, legal document of business can be made sure to show.